Prvi tržiški semafor

V stiku državne in občinske ceste, pod Gorenjsko plažo in ob robu posestva ZLIT, sedanjega Cablexa, bo kmalu zagorel prvi tržiški semafor. Zanj se je odločila država, ker za krožišče ni bilo dovolj prostora. Celotna vzdrževalna dela, z ureditvijo odvodnjavanja, površinami za pešce na tem, nekaj sto metrov dolgem odseku in širitvijo križišča bodo stala,…