Raglanje

Tržič iz Bistrice

Avtobusna s pogledom proti Cankarjevi cesti

Avtobusna postaja s križiščem