Raglanje

Tržič iz Bistrice

Bistrica iz Šije leta 1922Bistrica iz Šije 2016

Avtobusna s pogledom proti Cankarjevi cesti

Avtobusna postaja s križiščem