Doma Obvestila Občine Tržič V Kovorju bodo dobili večnamenski prostor

V Kovorju bodo dobili večnamenski prostor

1052
0

Danes dopoldne sta v prostorih Občine Tržič župan mag. Borut Sajovic in direktor podjetja As-Primus g. Boris Hribar podpisala pogodbo o sofinanciranju naložbe v eni večjih krajevnih skupnosti v občini, KS Kovor. Gre za investicijo v izgradnjo večnamenske zgradbe skupnega pomena. Obstoječo stavbo, v kateri delujeta KS Kovor in Prostovoljno gasilsko društvo Kovor bodo dogradili tako, da bo kot večnamenski objekt skupnega pomena služil prepoznanim potrebam različnih skupin prebivalcev. Teh je v Kovorju okrog 1500, krajani pa do sedaj niso imeli primernega prostora, ki bi služil kot večnamensko družbeno, kulturno in upravno središče v kraju in kjer bi se srečevale in ustvarjale različne generacije krajanov Kovorja.

Namen projekta je tako povečati kakovost življenja in bivanja z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev ter približevanjem kulturnih in drugih vsebin podeželskim prebivalcem in krepitvi njihove povezanosti. S tem se bo povečala kakovost življenja na podeželju in oživila družbena dejavnost. Ne gre pozabiti, da je bila nekoč v Kovorju zelo živahna igralska in pevska dejavnost, v prosvetnem domu, kjer je bil tudi sedež krajevne skupnosti, so imeli številna predavanja in druge aktivnosti. Zaradi dotrajanosti doma, ki je bil zgrajen leta 1932 pa je takratno vodstvo stavbo prodalo, novega doma pa niso zgradili. Tako je kulturno življenje v kraju zastalo. Kasneje je Krajevna skupnost Kovor delovala v najetih prostorih podružnične šole v majhni sobi, proslave so imeli kar v učilnici šole Kovor. Po izgradnji Gasilnega doma Kovor (1985-1990) pa so se s PGD Kovor dogovorili o najemu prostorov sejne sobe in arhiva. Za večja zborovanja, volitve, proslave in prireditve, krajevna skupnost danes najema prostore in je verjetno edina krajevna skupnost v Občini, ki nima svojih prostorov. Nezavidljive situacije se dobro zavedajo vsi krajani, zato so na zboru krajanov leta 2011 praktično soglasno podprli projekt izgradnje večnamenske dvorane, projekt uživa tudi podporo vseh svetnikov KS Kovor in predsedstva PGD Kovor.

“KS Kovor v manj kot letu dni dobiva novo, sodobno, večnamensko dvorano. V njej živi več kot 1500 ljudi, ki nimajo enega večjega prostora. Tudi osnovna šola v vasi nima telovadnice, zato se te dvorane res veselimo in prepričani smo, da, tako kot po ponovnem odprtju male vaške trgovine, KS Kovor čaka še en pomemben razvojni dosežek,” je povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=O8_1UIExEb4&w=590&rel=0]

Društvena dejavnost v Kovorju je sicer raznolika. Delujejo Kulturno društvo Svetega Janeza Krstnika Kovor, Športno društvo Kovor, Prostovoljno gasilsko društvo Kovor, Klub gojiteljev športnih golobov pismonoš Let in Združenje ekoloških kmetov – Ekologistika. Z zagotovitvijo ustreznih prostorov, se bodo obnovile in oblikovale nove pevske skupine, ki bodo dobile svoje vadbene in koncertne prostore. Odprta bodo vrata instrumentalnim in drugim glasbenim skupinam. Spodbujalo se bo delovanje dramskih skupin, ki imajo svoje temelje v Podružnični Osnovni šoli Kovor in mladih v kraju. Prostor bodo koristila tudi društva, ki se želijo uveljaviti. Projekt izgradnje večnamenske zgradbe skupnega pomena v Kovorju bo v 60 % financiran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 40 % upravičenih stroškov pa se financira iz proračuna Občine Tržič. Eden izmed najpomembnejših razlogov za odločitev za izvedbo investicije je nedvomno možnost evropskega sofinanciranja projekta s katero lovimo zadnjo priložnost v finančni perspektivi 2007-2013, v obstoječi finančni perspektivi namreč evropskih sredstev za izgradnjo večnamenskih vaških kulturnih domov prav gotovo ne bo več moč pridobiti – zato je pomembno, da je Občina Tržič izkoristila to možnost.

Sredstva za financiranje tekočih stroškov upravljanja in vzdrževanja objekta bosta iz lastnih virov zagotavljala KS Kovor in PGD Kovor. Dela bo izvajalo podjetje As – Primus, z deli naj bi zaključili do januarja 2015.