Doma Tržič Kronika Proračun za leto 1928 v Tržiču

Proračun za leto 1928 v Tržiču

712
0
slovenec, 1, 1927
slovenec, 1, 1927

Občinski proračun za leto 1928.

Skupnih izdatkov kaže proračun 757.402 Din.

Kritje: rednih dohodkov 155.132.50 Din, prostovoljni prispevek predilnice in tkalnice Glanzmann et Gassner 825.000 Din 200% naklada na vino 85.000 Din, naklada na žganje in likerje 35.000 Din, naklada na meso 25.000 Din, 250% doklada na državne davke, izvzemši hino najmarino 114.800 Din, preostanek iz leta 1927. 5000 Din. — Proračunska debata je bila še dokaj mirna in dostojna, le pri par tičkah je prišlo v vrstah demokratsko-sociali-stične koalicijo do razburjenja. — Klub SLS je predvsem nastopil proii županovi plači v letnem znesku 15.000 Din in proti prevelikem potninam v znesku 10.000 Din. Do sedaj so vsi Tržiški župani upravljali svoje posle brezplačno, sedanji župani bo pa dobival po zaslugi socialistov in demokratov letno 15.000 Din, poleg tega ima brezplačno še občinski lov, ki je tudi vreden lepe tisočake in še potnine. Vsekakor je 10.000 Din na leto preveč dijet za občinsko upravo, če pomislimo, da za izredna pota prispevajo radi tudi naši industrijci. Mi bi o zadevi ne pisali, ko bi nas ne bil zopet oblajal dični »Jutrov« dopisnik in temu naj se g. župan Lončar zahvali za ta dopis. Svoj čas je župan Lončar poslal račun našim industrijcem za eno samo pot v Belgrad v znesku 25.000 Din. beri: pot in dvajset tisoč dinarjev! Sicer mu industrijci niso hoteli dati vse zahtevane vsote, ampak so naklonili 15.000 Din za občinske reveže in brezposelne, županu pa 10.000 Din, kar je pa tudi jako lepa vsota za navadne zemljane. — Mestna občina je vstavila v proračun tudi 100.000 Din za ureditev zdravstvenega doma in ureditev bolnice. »Jutrov« dopisnik tu po stari navadi zopet zavija. Za ta znesek so glasovali vsi klubi. Predlagal pa je pri tej priliki g. župnik Škerbec, da naj stopi mestna občina v stik z Vincencijevo konferenco in naj skupno z njo uredi vprašanje zavoda za dojenčke in bolnišnice. Sama občina tega ne bo zmogla, ker bi tak zdravstveni dom — mula bolnišnica — in ambulatorij toliko stal občino, da bi potrošil vse občinske dohodke. Poleg tega je pri takih zavodih, če jih vodijo občino ali državne oblasti, ves aparat predrag in bi ga občina ne zmogla. Le v skupnem delu s privatno dobrodelnostjo bi se dalo res kaj dobrega ustvariti. Predlog v tem smislu ni bil odklonjen, kakor poroča »Jutro«, pač pa je bilo sklenjeno, da o tem razmišlja za to že izvoljeni odbor. Iz vsega tona v »Jutru«, pa vidimo, du je tudi tu nekaterim le za politiko, ne pa za to, da bi se res nekaj dobrega naredilo. Prepričani smo, da so bili i demokratski i socialistični g. odborniki v večini prepričani, da je g. župnik popolnoma pravilno poudarjal potrebo skupnega dela. — Zanimiv je bil tudi predlog kluba SLS, da občina odstopi »Stavbeni Zadrugi« stavbeni prostor »na Fabriki«, kjer zadruga namerava zidati delavske hiše.

Predlog je bil sprejet: prostor se odstopi pod istimi pogoji kakor »pri peščenku«. V »Jutru« je moral dični dopisnik oblajati tudi ta predlog našega kluba. Iz vsegat tona vidimo, da mu je delo SLS za zidavo novih delavskih hiš zelo neprijetno. Namesto da bi to delo pozdravljal, ga pa smeši!

Slovenec_1_1927_URN-NBN-SI-DOC-BTDXMLDV

/Slovenec, 1. 1. 1928, str. 8/